Blog, Paramedicus w akcji

Bezpieczne wakacje nad wodą

Utonięcie to bezwzględnie najgorsze konsekwencje wszystkich wypadków nad wodą. Lipiec powoli dobiega końca, tym samym część z Nas już było na urlopach, z kolei niektórzy się do nich przygotowują. Lato zawsze kojarzy się z wypoczynkiem nad wodą i relaksem. Pytanie jednak, czy pamiętamy i znamy zasady „BHP przebywania nad obszarami wodnymi”?

W 2020 roku Policja odnotowała 483 wypadki utonięcia. W samym czerwcu tego roku doszło niestety aż do 70 utonięć. Pozwala to na klasyfikację Polski, jako niechlubnego rekordzistę w Europie pod względem ilości tego typu wypadków. Możemy sobie zadać pytanie co jest główną przyczyną tych tragedii? Przecież co roku prowadzonych jest wiele akcji profilaktyczno-edukacyjnych przez ratowników wodnych oraz inne służby mundurowe w celu zwiększania świadomości społeczeństwa, że woda jest groźnym żywiołem. Czemu to nie pomaga? Najczęstszą przyczyną utonięć każdego roku jest alkohol oraz brawura. W zeszłym roku 117 osób przed tonięciem spożywało alkohol. Po spożyciu alkoholu wzrasta w Nas poczucie pewności, że w wodzie jesteśmy mistrzami i wyłączamy racjonalną ocenę sytuacji kiedy przebywamy w wodzie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć zagrożenia, ignorujemy oznakowania, w tym polecenia ratowników wodnych.

Często wybieramy również kąpieliska niestrzeżone, aby przysłowiowo „nikt nam nie zawracał głowy w postaci zakazów kąpieli lub wydawania poleceń”. Panuje przeświadczenie, że takimi metodami ratownicy psują nam dobrą zabawę oraz wypoczynek, a tak naprawdę działają prewencyjnie, aby zapobiec rozpoczęciu procesu tonięcia.

utoniecie
utoniecie

Każdy może utonąć – nikt nie musi

Słońce, woda oraz piasek – można pomyśleć, że praca ratownika wodnego to coś bardzo łatwego oraz lekkiego. Nic bardziej mylnego. W „Ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” możemy zobaczyć jak wiele zadań i obowiązków spoczywa na ratownikach. Jednym z nich jest stała obserwacja oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy, podejmowanie akcji ratowniczych, czy też interwencja w momencie łamania regulaminu kąpieliska oraz stwarzania niebezpieczeństwa. Do tego dochodzi m.in. kontrola stanu sprzętu ratowniczego, wytyczanie kąpielisk oraz wywieszanie białych lub czerwonych flag informujących o dozwolonej kąpieli lub jej zakazie.

Ważną kwestią jest również udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. Jak widzimy jest tego całkiem sporo, a często ratownicy podejmują oprócz tego dodatkowo akcje edukacyjne w postaci szkoleń z pierwszej pomocy, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii VR, pogadanek na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz prowadzą akcje poszukiwawcze w momencie zgłoszenia zaginięcia nad obszarem wodnym. W trakcie pandemii koronawirusa wielu ratowników wodnych było również zaangażowanych w pracę przy pacjentach chorych na COVID-19. Jest to niewątpliwe szeroki zakres zadań.

Tonięcie odbywa się po cichu

O czym należy pamiętać przebywając nad wodą? Przede wszystkim nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu oraz stosujmy się do poleceń ratowników. W przypadku kiedy zauważymy osobę tonącą wezwijmy pomoc na numer 112 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 i starajmy się do momentu przybycia służb podać takiej osobie żerdź, kij, gałąź lub inny dostępny sprzęt. NIGDY nie wchodźmy do wody bez zabezpieczenia, gdyż osoba tonąca stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Zapamiętajmy, że „Dobry ratownik to żywy i suchy ratownik”. Zwracajmy również uwagę na oznaczenia w postaci znaków, flag oraz oznaczeń kąpielisk.

Oznaczenie kąpielisk

Kąpieliska oznaczane są w charakterystyczny sposób wg kolorów bojek oraz głębokości danej strefy. Wyróżniamy strefę taką jak: brodzik, strefa dla nieumiejących pływać oraz strefa dla umiejących pływać. Brodzik jest wyznaczany przy pomocy białych bojek przy głębokości wynoszącej max. 0,40 m. Strefa dla nieumiejących pływać o głębokości max. 1,20 m jest wyznaczana przez czerwone boje, z kolei strefa dla umiejących pływać o głębokości max. 4,00 m jest oznaczana przez żółte boje.

Prawidłowe oznakowanie kąpieliska
Źródło: http://turystyka-stegna.pl/?p=news&id=15

W momencie, gdy będziemy zwracać uwagę na oznaczenia z pewnością nasz wypoczynek będzie bezpieczniejszy. Miejmy szacunek do wody, gdyż jest groźnym żywiołem i stosujmy do podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Źródła zdjęć: http://wopr.szczecin.pl/szkolenie-operator-skutera-ratowniczego-27-29-09-2019r/ https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,25030086,dokladnie-pamietam-ludzi-ktorych-nie-udalo-mi-sie-uratowac.html https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/za-malo-ratownikow-na-kapielisku/42256 https://pixabay.com/pl/photos/przybrze%C5%BCne-morze-ko%C5%82o-ratunkowe-3478609/

Zobacz nasz komiks – Bezpieczeństwo nad wodą

Odwiedzaj nas na
https://www.facebook.com/4helpvr/

Please Share:

Archiwum