Zapraszamy na Kurs Instruktorski

Po tym kursie staniesz się lepszym Instruktorem Pierwszej Pomocy

Termin

11 maj 2024

Miejsce

Wrocław, Januszowicka 5 - budynek TriQube

Czas trwania

8 h czystej praktyki

Cena

250 PLN
4helpvr_paramedicus

Zapisz się na kurs instruktorski

02 4HVR logo

Program szkolenia

1. Wstęp

 • Przedstawienie celów szkolenia

 • Omówienie programu szkolenia

2. Umiejętności miękkie – wystąpienia publiczne

 • Budowanie wizerunku prelegenta

 • Omówienie zasad szkolenia z pierwszej pomocy

 • Budowanie relacji z grupą szkoleniową

 • Utrzymywanie uwagi słuchaczy

 • Techniki motywowania grupy i jednostki

 • Ćwiczenia z zakresu radzenia sobie z trudnymi pytaniami oraz  uczestnikami szkolenia

3. Teoria

 • Przypomnienie podstawowych zasad Pierwszej Pomocy

 • Przegląd najnowszych Wytycznych Resuscytacji 2021 ERC

 • Prezentacja i omówienie narzędzi stosowanych w nauce Pierwszej Pomocy

 • Nomenklatura medyczna stosowana w szkoleniach z Pierwszej Pomocy

 • Obsługa VR

4. Ćwiczenia praktyczne

 • Ćwiczenia z zakresu RKO

 • Ćwiczenia z zakresu ułożenia w pozycji bocznej ustalonej

 • Ćwiczenia z zakresu stosowania AED

 • Zakres obejmujący udzielenie Pierwszej Pomocy zarówno dorosłym jak i dzieciom

 • Obsługa VR

5. Podsumowanie

 • Omówienie wyników szkolenia

 • Przedstawienie dalszych działań i możliwości doskonalenia umiejętności

6. Egzamin

 • Przeprowadzenie egzaminu weryfikującego zdobyte umiejętności

 • Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia

Cele szkolenia

Ujednolicenie standardów szkoleniowych

Zdobycie praktycznej wiedz

DOJAZD

Zobacz fragment szkolenia
4 Help VR oczami uczestnika