Blog, Paramedicus w akcji

Defibrylator AED w miejscu pracy

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo pracowników jest jednym z kluczowych aspektów w miejscu pracy. Organizacje podejmują różne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo swoich pracowników, a jednym z najważniejszych narzędzi w tej dziedzinie jest automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). 

 • AED to przenośne urządzenie medyczne, które może być wykorzystane do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Rola AED w miejscu pracy jest niezwykle istotna. Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się w dowolnym momencie i dotyczyć zarówno pracowników, jak i klientów lub odwiedzających. 

AED jest zaprojektowany tak, aby umożliwić osobie bez specjalistycznej wiedzy medycznej podjęcie natychmiastowych działań w przypadku zagrożenia życia. Urządzenie wykorzystuje elektryczny impuls do wykonania defibrylacji. Szybkie podjęcie czynności ratunkowych  oraz użycie AED może znacząco zwiększyć szanse przeżycia osoby doznającej zatrzymania serca.

Defibrylator AED ZOLL
Defibrylator AED ZOLL

Ważność AED w miejscu pracy nie może być przeceniana. Regularne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED dla pracowników mogą zwiększyć ich pewność siebie i gotowość do podjęcia działań w sytuacji kryzysowej.

AED powinno być łatwo dostępne, zlokalizowane w strategicznych miejscach w miejscu pracy, takich jak:

 • hala produkcyjna, 
 • biura, 
 • korytarze. 

Powinien być przechowywany w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być świadomi jego lokalizacji. Dodatkowo, AED powinno być regularnie serwisowane i sprawdzane, aby zapewnić jego sprawność w razie potrzeby.

Wprowadzenie AED do miejsca pracy pokazuje zaangażowanie organizacji w zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Połączenie szybkiej reakcji pracowników, odpowiedniego szkolenia oraz dostępności AED może uratować życie i minimalizować skutki nagłego zatrzymania krążenia.

Użycie AED:

 1. Sprawdź przytomność i oddech poszkodowanego. Zadzwoń pod 112/999. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Poproś świadków zdarzenia o przyniesienie AED.
 2. Gdy defibrylator jest dostępny – uruchom go przyciskiem.
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi defibrylatora.
 4. Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego. Wyjmij elektrody z opakowania i umieść je na klatce piersiowej zgodnie z ilustracją.
 5. Urządzenie rozpocznie analizę rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego!
 6. Jeśli urządzenie wyda komunikat „defibrylacja zalecana”, poczekaj aż urządzenie naładuje się, po czym wykonaj defibrylację, za pomocą odpowiedniego przycisku. Pamiętaj! Sprawdź czy nikt nie dotyka poszkodowanego. Rozejrzyj się i głośno poinformuj świadków „Uwaga! Proszę się odsunąć”.
 7. Następnie rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Urządzenia AED mają wbudowany metronom i wyznaczy Ci prawidłowe tempo ucisków.
 8. Jeśli urządzenie wyda komunikat „defibrylacja niezalecana” – rozpocznij uciśnięcia klatki piersiowej. Po upływie 2 minut urządzenie ponownie wykona analizę rytmu serca.

Dzięki postępom technologicznym, teraz możliwe jest uczenie się korzystania z AED poprzez szkolenia pierwszej pomocy za pomocą wirtualnej rzeczywistości (VR). Ta innowacyjna metoda szkoleniowa przynosi wiele korzyści, takich jak:

Realistyczne doświadczenie: Szkolenia VR umożliwiają użytkownikom praktyczne i interaktywne doświadczenie z korzystania z AED. Dzięki symulacjom wirtualnym mogą oni ćwiczyć reakcje w realistycznych scenariuszach, co pomaga w budowaniu pewności siebie i zrozumieniu, jak postępować w sytuacji awaryjnej.

Powtarzalność i indywidualizacja: Szkolenia VR umożliwiają wielokrotne powtarzanie ćwiczeń i doskonalenie umiejętności. Uczestnicy mogą praktykować korzystanie z AED w swoim własnym tempie i dostosować szkolenie do swoich indywidualnych potrzeb.

Zaangażowanie i motywacja: Szkolenia VR są interaktywne i angażujące, co pomaga utrzymać zainteresowanie uczestników. Wirtualna rzeczywistość tworzy bardziej realistyczną i emocjonującą atmosferę, która sprzyja aktywnemu uczeniu się.

PODSUMOWUJĄC

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) jest niezwykle ważnym urządzeniem w miejscu pracy, które może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Uczenie się korzystania z AED jest kluczowe dla personelu w miejscu pracy, a szkolenia przy użyciu wirtualnej rzeczywistości dostarczają skuteczną i angażującą metodę nauki. Dzięki temu, pracownicy mogą nabyć umiejętności niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach, zwiększając szanse na szybką i skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia. Szkolenia VR są efektywne, bezpieczne i dostępne, co czyni je wartościowym narzędziem edukacyjnym dla każdego miejsca pracy.

Archiwum