Razem uratujmy
100 tysięcy żyć!

To edukacyjny program społeczny

Nasz Program społeczny ma na celu dostarczanie edukacji z zakresu ratowania życia i pierwszej pomocy mieszkańcom terenów wiejskich, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Pierwsza Pomoc VR
Laboratoria przyszłości - pierwsza pomoc VR

Technologia VR w służbie ludziom

Dzięki technologii (VR), uczestnicy programu mają możliwość realistycznego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, co pozwala im doskonalić swoje umiejętności w sytuacji zagrożenia życia.

Jesteś organizacją NON-Profit, jednostką OSP, szkołą?

Ten program jest dla Ciebie

pompuj człowieku

Dołącz do Programu 100 tysięcy żyć
Otrzymaj od nas NIEODPŁATNIE na czas szkoleń

2 sztuki GOGLI VR

2 sztuki manekinów Laerdal Medical
Little Anne

Nasze wspólne cele

 • Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zwiększenie przeżywalności poszkodowanych poprzez edukację społeczną
 • Poprawę jakości prowadzonych czynności ratunkowych – RKO
 • Naukę obsługi defibrylatora AED
 • Zwiększenie świadomości roli świadka zdarzenia jako Ratownika – First Responders
 • Krzewienie postaw bezpiecznych w obliczu zagrożenia życia i zdrowia.
 • Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy około 6 000 osób

Jak możesz pomóc

 • Zgłosić się do programu i wypełnić formularz
 • Zaprosić lokalną społeczność do wzięcia udziału w szkoleniach na terenie jednostki OSP
 • Prowadzić warsztaty z wykorzystaniem VR z użyciem dostarczonego zestawu do szkoleń z pierwszej pomocy
 • Przeszkolić w ciągu 7 dni minimum 100 osób
 • Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych zajęć
 • Dbać o bezpieczeństwo uczestników szkolenia

Wspólnie krzewić bezpieczne postawy wśród Twojej społeczności

Podoba mi się to i dołączam

Partnerzy programu

Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image

Masz pytania? Daj znać!

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 4 HELP VR SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Konduktorskiej 2a/25, NIP: 8992865611, REGON: 383911578 (dalej: „Administrator”). Zgoda dotyczy przetwarzania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz do kontaktu ze mną w sprawie, którą opisałem w formularzu kontaktowym. Zostałem poinformowany, że Administrator zapewnia spełnienie wszystkich praw wynikających z powyższego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zgoda została wyrażona przeze mnie świadomie i dobrowolnie.Rozwiń

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 4 HELP VR SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu, moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, a w szczególności poprzez przesyłanie materiałów informacyjnych z zakresu działalności Administratora na mój adres e-mail. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących. Zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie.Rozwiń

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, przez Administratora np. w formie SMS. Zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie.

  Czym jest szkolenie 4 HELP VR?